Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
e-Czytelnia

Chwile ciszy z Duchem Świętym cz.8
Data dodatnia: 2013-11-28
Autor: proboszcz

Duch Świety jest hojnym Dawcą charyzmatów. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin z racji tego, kim jest - dzieckiem Bożym odkupionym przez Chrystusa, jest adresatem Jego darów. Tchnienie charyzmatów - Duch Święty udziela ich, uzdalniając jednocześnie człowieka do ich przyjęcia i rozwijania w swoim życiu. Każy jest w nie wyposażony, każdy ma swój charyzmat (charyzmaty); tutaj nikt nie jest "ubogi", "pokrzywdzony" przez hojność Boską.

Tchnienie charyzmatów, Duchu Święty, wspomagaj mnie nieustannie, abym w duchu wdzięczności przyjmował Twoje dary i radośnie je rozwijał!


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony