Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

IVNiedziela Wielkanocy.IntencjeMszy świętych 21.04.-28.04.2024.
Data dodatnia: 2024-04-20
Autor: proboszcz

IV Niedziela Wielkanocy.

Intencje Mszy Świętych 21.04. - 28.04.2024.


4 Niedziela Wielkanocy 21.04.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

10:45.Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

11:15. Za chorych o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla

           rodzin przez wstawiennictwo św. Antoniego Marii Klareta.

Krzydlina Wielka.

9:30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

10:00. 1.Za + Aleksandra Bobrowskiego i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

           2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,

               opiekę Matki Bożej w 45-tą rocznicę ślubu dla Państwa; Alicji i Ryszarda Szelewa

               i ich rodziny.

Dębno. 

8:30. 1. O zdrowie i Boże błógosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

              dla Pana Jan  Druzgała w dniu jego urodzin i całej rodziny.

         2. Za + Lubomirę Tryszczyła o wieczne zbawienie. Msza święta

            ofiarowana od uczestników pogrzebu.

Poniedziałek 22.04.

Krzydlina Mała.

18:00.  Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Wtorek 23.04.Uroczystość św. Wojciecha biskupa,

męczennika. Patrona Polski.

Krzydlina Mała.

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka

19:00. W intencji ofiarodawców.

Środa  24.04.

Krzydlina Mała

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Czwartek 25.04. Święto św. Marka. Ewangelisty.

Krzydlina Mała.

18:00.1. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2. Za + Stanisławę Hanecką w dniu jej ziemskich urodzin o wieczne zbawienie.

              Msza święta ofiarowana od córki z rodziną.

Piątek 26.04.

Krzydlina Mała

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za ++ Tatianę i Feliksa Stelmaszczuk i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

Sobota 27.04.

Krzydlina Mała.

16:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

         w 35-tą rocznicę ślubu dla Państwa: Barbary i Stefana Krawiec i ich rodziny.

18:00.Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za ++ Stanisławę i Adama Kupaj o wieczne zbawienie.

5 Niedziela Wielkanocy 28.04.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

10:45.Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

11:15.1. Za + Kazimierza Olszewskiego o wieczne zbawienie.

          2. Za + Alfredę Sikorską o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

10:00. Za + Marka w dniu ziemskich urodzin o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30. Za + Lubomirę Tryszczyła o wieczne zbawienie.

         Msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu.

 

 


 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony