Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

Niedziela Miłosierdzia Bożego.Intencje Mszy świętych 07.04.-14.04.2022.
Data dodatnia: 2024-04-08
Autor: proboszcz

Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Intencje Mszy Świętych 07.04. - 14.04.2024.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 07.04.

Krzydlina Mała.

7:00.  1. Za + męża Mirosława w 2-gą rocznicę śmierci i ++ synów Krzysztofa

             w 10 -tą rocznicę śmierci i + syna Jonasza w 34-tą rocznicę śmierci

             o wieczne zbawienie.

          2.Za + Kazimierę, Wandę, Adama, Roberta, Ryszarda i ++ z całej rodziny;

             Stachwicz, Białych   o wieczne zbawienie.

10:45. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

11:15. 1. Za + Alfredę Sikorską w 30 -ty dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

           2. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

9:30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

10:00. Za + Jana i Emilię i Marka i za ++ z rdziny Gwiazdowskich o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30. Za + Zygmunta Romanowicza i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. 08.04.

Krzydlina Mała.

18:00. 1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla rodzin z naszej parafii.

               Intencja Mszy świętej od Żywej Róży.

            2. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. 1.O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla rodzin z naszej parafii.

           2.O Boże blogosławieństwo, zdrowie i bezpieczeństwo dla pracowników w remoncie

             kościoła w Krzydlinie Wielkiej.

Wtorek 09.04.

Krzydlina Mała.

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka

19:00. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

          dla mamy Stanisławy.

Środa  10.04.

Krzydlina Mała

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Czwartek 11.04.

Krzydlina Mała.

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Piątek 12.04.

Krzydlina Mała

18:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za + Jana Cybuskiego w rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

Sobota 13.04.

Krzydlina Mała.

18:00.Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za + Henryka Pielicha w rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

3 Niedziela Wielkanocy 14.04.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza święta gregoriańska.

10:45. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

11:15. 1. Za ++ Władysława, Janinę i Zdzisława Kaczmarek i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

           2. Za ++ Władysławę Gackowiec w 13-tą rocznicę smierci i jej męża Józefa w 11-tą

               rocznicę śmierci oraz + syna Andrzeja o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

10:00. Za + Józefa w 10 -tą rocznicę śmierci i + Olgę i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30. 1. Za + Czesława Bulanda w 5-tą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

         2. Za + Halinę Tryszczyła w 30 -ty dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

 

 


 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony