Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Ogłoszenia

Niedziela Palmowa.Ogłoszenia Duszpasterskie24.03.-01.04.2024.
Data dodatnia: 2024-03-23
Autor: proboszcz

Niedziela Palmowa.

Ogłoszenia Duszpasterskie 24.03. - 01.04. 2024.


1.Dzisiejsza niedziela to Niedziela Palmowa. Na Mszach świętych jest czytanie i rozważanie

   Męki  Pańskiej. Święcenie palm.

2. W dzisiejszą niedzielę można jeszcze złożyć ofiarę do koszczka po Mszach świetych na

    zakupienie kwiatów  do grobu Pańskiego. Za ofiary składamy serdeczne podziękowanie.

3. W niedzielę Palmową odbędzie się Droga Krzyżowa. Rozpocznie się w kościele w Krzydlinie

    Wielkiej o godzinie 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego a zakończy się przy Obelisku

    Błogosławionej Siostry  Marii Acutiny.

    Wszystkich parafian, serdecznie zapraszamy a szczególnie młodzież.

4.  W Wielką Środę od godziny 9:00 odwiedzimy chorych w domach  z posługą kapłańską.

5. Bardzo serdeczne zachęcamy parafian do zrobienia wystroju świątecznego w kaplicach

    kościele w Krzydlinie Wielkiej i do pomocy w zrobieniu Grobu Pańskiego

   w Krzydlinie Małej.

6. Dziękujemy rodzinam za posprzątanie kaplicy i koścołów.

7. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy owocnego Bożego przeżycia

 Liturgii Triduum Paschalnego.

  Wierni z całej parafii gromadzą się w kościele parafialnym  w Krzydlinie Małej.

WIELKI CZWARTEK

Krzydlina Mała

17:00 do 17:45 Spowiedź święta.

18:00 Msza święta koncelebrowana Wieczerzy Pańskiej w intencji

         kapłanów pracujących w parafii o Boże błogosławieństwo,potrzebne łaski.

         Intencja Mszy świętej jest ofiarowana od parafian.

Kolekta przeznaczona jest jako ofiara za oleje święte.

Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie do Ciemnicy.

Adoracja przez wszystkich wiernych do godziny 22:00.

Spowiedź święta od godziny 20:00 do 21:00.


WIELKI PIĄTEK

Dzień Męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

W tym dniu nie sprawuje się Mszy świętej. Obowiązuje nas post ścisły.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątetek.

Od godziny 7:00 do godziny 8:00 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych

de Notre Dam.

Godzina 7:30 Wspólny Brewiarz Zakonny.

Od godziny 8:00 do godziny 9:00 Misjonarze Klaretyni.

Od godziny 9:00 do godziny 10:00 członkinie Żywego Różańca.

Od godziny10:00 do godziny 11:00 mieszkańcy Dębna i Kąt.

Od godziny 11:00 do godziny 12:00 mieszkańcy Krzydliny Małej.

Od godziny 12:00 do godziny 13:00 mieszkańcy Domaszkowa.

Od godziny 13:00 do godziny 14:00 mieszkańcy Krzydliny Wielkiej i Soplicowa.

Od godziny 14;00 do godziny 15:00 dzieci komunijne z rodzicami.

Od godziny 15:00 do godziny 16:00 młodzież z całej parafii.

Od godziny 16:00 do godziny 17:00 Apostolat Modlitwy.

Od godziny 18:00 do rozpoczęcia Liturgii adoracja indywidualna parafian.


O godzinie 17:00 DROGA KRZYŻOWA przez Krzydlinę Małą a zakończy się kościele.

18:00 liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa.

Składać się będzie: z Liturgii Słowa Bożego,Adoracji Krzyża Świętego i Komunii Świętej,

wystawienie Najświętszego Sakramentui przeniesie do Grobu Pańskiego.

Kolekta przeznaczona jest na Grób Pański w Jerozolimie.

Bardzo prosimy Panów Strażaków Krzydliny Małej i Krzydliny Wielkiej o udział w Drodze

Krzyżowej i o czuwanie przy Grobie Pańskim do godziny 22:00.

Spowiedż święta od godziny 20:30 do 21:00.

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek do godziny 22:00.

 

WIELKA SOBOTA .

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZY GROBIE PAŃSKIM.

Od godziny 7:00 do godziny 8:00 siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr

Szkolnych de Notre Dam.

Godzina 7:30 Wspólny Brewiarz Zakonny.

Od godziny 8:00 do godziny 9:00 Misjonarze Klaretyni.

Od godziny 9:00 do godziny 10:00 członkinie Żywego Różańca.

Od godziny 10:00 do godziny 11:00 mieszkańcy Dębna i Kąt.

Od godziny 11:00 do godziny 12:00 mieszkańcy Krzydliny Małej.

Od godziny 12:00 do godziny 13:00 mieszkańcy Domaszkowa.

Od godziny 13:00 do godziny 14:00 mieszkańcy Krzydliny Wielkiej i Soplicowa.

Od godziny 14;00 do godziny 15:00 dzieci komunijne z rodzicami.

Od godziny 15:00 do godziny 16:00 młodzież z całej parafii. Apostolat Modlitwy.

Od godziny 16:00 do godziny 17:00 adoracja indywidualna parafian.

Od godziny 17:00 do rozpoczęcia Liturgii adoracja indywidualna parafian.

Poświęcenie pokarmów w kościołach i kaplicy.

Krzydlina Mała o godzinie 9:00.

Dębno o godzinie 10:00.

Domaszków o godzinie 11:00. /przy krzyżu obok dawnej kaplicy/

Krzydlina Wielka o godzinie 12:00.

Kąty / przy krzyżu/ o godzinie 13:00.

Krzydlina Mała o godzinie 15:00.

Spowiedź święta od godziny 8:30 – 9:00.

 

Liturgia Wielkiej Soboty.

O godzinnie 19:00. Wierni z całej parafii gromadzą się przed kościołem

ze świecami na obrzęd poświęcenia ognia i świecy Paschalnej.

W kościele rozpoczyna się Liturgia: Światła, Słowa Bożego, Chrzcielna i Liturgia

Eucharystyczna. Msza święta sprawowana za parafian.

Po Mszy świętej Procesja Rezurekcyjna przez Krzydlinę Małą. Po procesji odśpiewamy Te Dem.

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze święte są sprawowane w naszej parafii według

porządku  niedzielnego.

Kolekta przeznaczona jest na Papieski Fakultet Teologiczny we  Wrocławiu.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy; zdrowych, rodzinnych, Błogosławionych Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego. Niech nasze serca będą wypełnione Jego Zmartwychwstaniem;

wiarą, nadzieją, miłością na drogach naszego ludzkiego życia. 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony