Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

25 Niedziela Zwykła. Intencje mszy świętych 23.09. - 30.09. 2018.
Data dodatnia: 2018-09-27
Autor: proboszcz

  

 25 Niedziela Zwykła Intencje Mszy świętych 

               23.09. - 30.09. 2018.

Krzydlin a Mała.

 7:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

11:15    1.    O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej

                    wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla

                    Alicji i Wojciecha Rychlewskich   w 35 –tą

                    rocznice sakramentu małżeństwa.

             2.    O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

                   w życiu kapłańskim i zakonnym dla

                 O. Tomasza Polaka CMF z okazji imienin.

Krzydlina Wielka.

10:00   1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

                  wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny

      i  Antoniego w 30 –tą rocznice zawarcia

       sakramentu małżeństwa oraz ich dzieci

      i   wnuków.

              2.  O Boże błogosławieństwo, opiekę  Matki Bożej

                    w życiu kapłańskim i zakonnym dla              

                   O. Tomasza Polaka CMF z okazji imienin.

Dębno.  

8:30       1.  Za + Danutę i Andrzeja Gołębiewskich  i

                   za + Lidię Majkut  o wieczne zbawienie.

               2.  Za + Eugeniusza w 9-tą rocznice śmierci

                   o wieczne zbawienie.

Domaszków.

13:00    Dziękczynna z podziękowaniem Bogu za

              otrzymane laski w 25-tą rocznice ślubu

              dla Lecha i Bogusławy Pogwizd z

             prośba   o zdrowie,

             Boże błogosławieństwo,

             opiekę Matki Bożej dla nich

             i całej rodziny.

Poniedziałek 24.09.

Krzydlina Mała.

18:00  1. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

            2. Za + Wiktorie Lickiewicz i + męża Mikołaja

                ++ synów Bogusława Jerzego, Henryka o

                  wieczne zbawienie.

Wtorek 25.09. Wspomnienie bł. Władysława

                      z Gielniowa, kapłana, zakonnika.

 Krzydlina Mała.

18:00   1.  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

            2.  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,

                  zdrowie i potrzebne łaski dla

                 rodziców Jana I Lucyny i brata

                Ireneusza z rodziną.

Krzydlina Wielka.

19:00 Intencja wolna.

Środa 26.09.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

Czwartek  27. 09. Wspomnienie św. Wincentego

 a Paulo, kapłana.

Krzydlina Mała.

18:00   1.Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

             2.Za + Wacława Sielickiego o wieczne zbawienie.

Piątek 28.09. Wspomnienie św. Wacława, męczennika.

Krzydlina Mała.

18:00  1.Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

            2.Za + Helenę Turowską w 6-tą rocznice śmierci

               o wieczne zbawienie.

 Krzydlina Wielka.

 19:00  Intencja wolna.

Sobota 29.09. Święto św. Archaniołów Michała,

Gabryiela i Rafała

 Krzydlina Mała

18:00 1. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           2. O wieczne zbawienie dla Leokadii Łacwik i

               Zbigniewa Łacwik w 11-tą rocznice śmierci o

                wieczne zbawienie.

   Krzydlina Wielka.

19:00  1. O Boże błogosławieństwo dla rodziny.

            2. O Boże błogosławieństwo, opiekę

               Matki Bożej  w 18 –tą rocznicę urodzin dla

              Rossany Kołodziejczyk i

              całej jej rodziny.

 26 Niedziela Zwykła 30.09.Uroczystośc Odpustowa

ku czci św. Michała Archanioła

  Patrona  Parafii.

Krzydlina Mała.

 7:00    Nie ma Mszy świętej.

13:00   Uroczysta Msza święta Odpustowa ku czci

            św. Michała Archanioła.

               1. O Boże błogosławieństwo , potrzebne laski  przez

                  wstawiennictwo św. Michała

                   Archanioła   dla całej parafii.

             2.  Za ++ rodziców Władysławę, Józefa Gackowiec

                  i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

             3.  Za + księdza proboszcza Michała Koziura

                   w dniu jego  ziemskich imienin  i w rocznicę

                  śmierci, ++ Kaplanów pracujących w parafii ,

                  Sióstr Szkolnych de Notre Dame i

                  ++ parafian o życie wieczne.

       Krzydlina Wielka.

10:00   1. Za + Małgorzatę Sawicką o życie wieczne.

             2. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane

                 łaski w 15-tą rocznice ślubu dla Anny 

                 i Stanisława Stelmaszczuk ich dzieci i całej rodziny.

   Dębno.  

    8:30   1. Za ++ Anielę i Władysława Bulanda

                  o wieczne zbawienie.

               2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

Domaszków.

11:15     Za + Wiesława w 6-tą rocznice śmieci

              o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony