Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

24 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych 16.09. - 23.09. 2018.
Data dodatnia: 2018-09-16
Autor: proboszcz

24. Niedziela Zwykłała. Intencje Mszy świętych           

16.09. – 23.09. 2018.

 Niedziela 16.09.

Krzydlina Mała.

7:00 1. Za ++ Zofię Władysław, Aniela, Stefan,

            Maria, Janina, Władysław i ++ z rodziny.

            2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

                Msza święta gregoriańska.

  11:15   Dziękczynna z podziękowaniem za zebrane

               plony o Boże błogosławieństwo, potrzebne

              łaski, opiekę Matki Bożej  dla rolników

             w Krzydlinie Małej a dla ++ o życie wieczne.

Krzydlina Wielka.

10:00    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

             dla Alicji z okazji 18 –tej rocznicę   urodzin.

Dębno.  

8:30    1. Za ++ rodziców; Wojciecha i Katarzynę

               i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

           2. Za + Janinę Widlińską w 7-mą rocznice śmierci

              i + Małgorzatę Tryszczyła o wieczne zbawienie.

 Domaszków.

13:00   Za + Józefa Wawruszczaka  w

            16 –tą rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

Poniedziałek 17.09.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

           Msza święta gregoriańska.

Wtorek 18.09. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika.

 Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie

            Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Stanisława Bobrowskiego o wieczne zbawienie.

 Środa 19.09.

Krzydlina Mała.

18:00  1.Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

              Msza święta gregoriańska.

           2. Za + Marka Lis w 3-cią rocznice śmierci

               o wieczne zbawienie.

Czwartek  20. 09. Wspomnienie św. męczenników

                  Andrzeja Kim kapłana i jego Towarzyszy.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

   Piątek 21.09. Święto św. Mateusza Apostoła.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

 19:00  Za parafian.

Sobota 22.09.

 Krzydlina Mała

15:00  Msza święta ślubna o Boże błogosławieństwo,

          opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski  dla 

         Pawła Orłowskiego  i Barbary Jolanty Gryzan.

 18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

16:00  Msza święta ślubna o Boże błogosławieństwo,

           opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski  dla  

           Damiana Korbuszewskiego i Agaty Romanowskiej.

19:00  Za + Małgorzatę Sawicką o wieczne zbawienie.

25. Niedziela Zwykła 23.09.

Krzydlina Mała.

 7:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

11:15  1. O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej

                wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla;

                 Alicji i Wojciecha Rychlewskich

                w 35 –tą rocznice sakramentu małżeństwa.

             2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

                w życiu kapłańskim i zakonnym dla

                 O. Tomasza Polaka CMF z okazji imienin.

Krzydlina Wielka.

10:00    1.O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

                wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny

   i  Antoniego w 30 –tą rocznice zawarcia

    sakramentu małżeństwa oraz ich dzieci i

   wnuków.

             2. O Boże błogosławieństwo, opiekę  Matki Bożej 

                w życiu kapłańskim i zakonnym dla

               O. Tomasza Polaka CMF z okazji imienin.

Dębno.  

8:30        Za + Danutę i Andrzeja Gołębiewskich

               i za + Lidię Majkut  o wieczne zbawienie.

Domaszków.

13:00      Za parafian.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony