Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

23 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych 09.09. - 16.09. 2018.
Data dodatnia: 2018-09-09
Autor: proboszcz

 

23 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych.

          09.09. – 16.09. 2018.

23 Niedziela Zwykła 09.09.

Krzydlina Mała.

 7:00    1. Za + Krzysztofa o wieczne zbawienie.

            2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

                Msza święta gregoriańska.

 11:15   Podziękowanie za otrzymane dary i

             o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Olgi 

             Mateusza i Dawida i dziadków.

Krzydlina Wielka.

10:00     1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

                 o zdrowie i Boże błogosławieństwo w   rodzinie.

  2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

       dla Danuty i Czesława w 50 –tą   rocznicę ślubu.

Dębno.  

8:30    Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane

            łaski z prośbą o zdrowie, Boże

            błogosławieństwo, opiekę Anioła

            Stróża  w 2-gą rocznicę urodzin

            dla Izabeli Ulmaniec  i całej rodziny.

 Domaszków.

13:00  1. Za + Bronisławę Grudkowską

              o wieczne zbawienie.

           2. Za + Lesława i Lucynę ++ rodzicowiów

               ++ teściów oraz za + Wandę o życie wieczne.  

Poniedziałek 10.09.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

 Wtorek 11.09.  

 Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Stanisława Bobrowskiego o wieczne

           zbawienie. Msza święta ofiarowana od rodziny

            Ruczkowskich.

  Środa 12.09. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

Czwartek  13. 09. Wspomnienie św. Jana Chryzostomabpa 

                               dr Kościoła.    Matki Bożej Fatimskiej.

Krzydlina Mała.

18:00  1. Dziękczynna z podziękowaniem za

               otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

               błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

               dla Justyny i Andrzeja Ziombra w 10 - tą

               rocznicę ślubu i ich  dzieci i całej rodziny.

           2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

   Piątek 14.09.Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

 19:00  Za ++ rodziców; Jana i Gertrudę

             i ++ dziadków o wieczne zbawienie.

Sobota 15.09. Wspomnienie Najświętszej

  Maryi Panny Bolesnej.

 Krzydlina Mała

  18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za ++ z rodziny.

24. Niedziela Zwykła 16.09.

Krzydlina Mała.

 7:00    1. Za ++ Zofię Władysław, Aniela,  Stefan,

                Maria, Janina, Władysław  i ++ z rodziny.

            2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. 

   11:15   Dziękczynna z podziękowaniem za zebrane plony

              o Boże błogosławieństwo, potrzebne

              łaski, opiekę Matki Bożej  dla rolników

            w Krzydlinie Małej a dla ++ o życie wieczne.

Krzydlina Wielka.

10:00   O Boże błogosławieństwo i opiekę 

            Matki Bożej dla Alicji z okazji

             18 –tej rocznicy urodzin.

Dębno.  

8:30    1. Za ++ rodziców; Wojciecha i Katarzynę

               i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

           2. Za + Janinę Widlińską w 7-mą rocznice

               śmierci i + Małgorzatę Tryszczyła.  

 Domaszków.

13:00   Za + Józefa Wawruszczaka  w 16 –tą

            rocznice śmierci o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony