Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

22 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych 02.09. -09.09. 2018
Data dodatnia: 2018-09-03
Autor: proboszcz

Intencje Mszy świętych           

02.09. – 09.09. 2018.

22 Niedziela Zwykła 02.09.

Krzydlina Mała.

 7:00     Za parafian.

 11:15  1. Za + Jadwigę Pilarską w 2-gą rocznice śmierci i jej męża

                 Mariana o wieczne   zbawienie.

             2.  O szczęśliwe rozpoczęcie Roku Szkolnego dla dzieci,

                  nauczycieli, wychowawców o  Boże błogosławieństwo.

                  Msza święta ofiarowana od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

10:00    Za ++ Małgorzatę Sawicką i Wacława Ziółkowskiego

              o wieczne zbawienie.

 Dębno.  

8:30    Za ++ Stefanię i Stefana Tryszczyło i wszystkich

             ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

 Domaszków.

13:00  Za + Lesława, Lucynę ++ rodziców i teściów

           oraz za + Wandę o wieczne zbawienie.

Poniedziałek 03.09. Wspomnienie św. Grzegorza pap. Dr Kościoła.

Krzydlina Wielka.

8:00    Msza święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego o

           Boże błogosławieństwo, opiekę

            Matki  Bożej dla uczniów, nauczycieli,

            wychowawców, rodziców, pracowników

            Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

   Wtorek 04.09.  

 Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,

           opiekę Matki Bożej  dla mieszkańców

            Krzydliny Wielkiej.

  Środa 05.09.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

Czwartek  06. 09.

Krzydlina Mała.

18:00  1.O szczęśliwą operację, zdrowie, Boże błogosławieństwo,

              opiekę Matki Bożej dla Pana

               Edwarda Marcinkowskiego i jego rodziny. 

           2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

               Msza święta gregoriańska.

   Piątek 07.09.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

 19:00  Za + Czesławę Aleksandrowicz o wieczne zbawienie.

            Msza święta ofiarowana od  Żywej Róży.

Sobota 08.09. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 Krzydlina Mała

 15:00    O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski w dniu

              przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego dla

             Ksawerego Łacwik i Weroniki Zalewskiej

             ich rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

            18:00     1. Za ++ Annę, Jana Kokoszka, Marię, Jana,

                              Józefa o wieczne zbawienie.

                        2.  Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

                             Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00   Za + Piotra Stolarz w 4-tą rocznice śmierci

             i za ++ z rodziny o życie wieczne.

23 Niedziela Zwykła 09.09.

Krzydlina Mała.

 7:00    1. Za + Krzysztofa o wieczne zbawienie.

            2. Za + Eugeniusza Kołton o wieczne zbawienie.

                Msza święta gregoriańska.

   11:15   Podziękowanie za otrzymane dary i o zdrowie,

              błogosławieństwo Boże dla Olgi 

             Mateusza i Dawida

Krzydlina Wielka.

10:00     1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

                  o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

              2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla

                  Danuty i Czesława w 50 –tą

                  rocznicę ślubu.

 Dębno.  

  8:30    Dziękczynna z podziękowaniem za

             otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

            błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża  w 2-gą

            rocznicę urodzin dla Izabeli Ulmaniec

            i całej rodziny.

 Domaszków.

13:00  1. Za + Bronisławę Grudkowską o wieczne zbawienie

           2. Za +  Stefanię i Juliana Pogwizd oraz

              + brata Juliana + Stanisławę i Janinę o wieczne  zbawienie. 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony