Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

1Niedziela Adwentu. IntencjeMszyśw. 03.12.-09.12.2023.
Data dodatnia: 2023-12-02
Autor: proboszcz

1 Niedziela Adwentu

Intencje Mszy świętych 03.12. - 10.12. 2023.

1.Niedziela Adwentu. 03.12.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za ++ Zofię, Władysława, Annę,Kazimierza, Stefana, Marię, Janinę, Aleksandra

          i za  ++ z całej rodziny.

11:15 O owocne przeżycie okresu Adentu i Świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach

        św., spowiedzi i komunii świętej. Msza św. ofiarowana od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty.

10:00 1.Za + Nikodema Grudkowskiego i jego rodziców o wieczne zbawienie.

          2.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Dębno. 

8:30 Za + Jerzego i ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie

Poniedziałek 04.12. Wspomnienie św. Barbary, męczennicy.

Krzydlina Mała.

17:00 O zdowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary w dniu jej imienin i całej jej rodziny.

Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Wtorek 05.12.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Środa  06.12.Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.

Krzydlina Mała.

16:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo opiekę św. Mikołaja dl dzieci z naszej parafii.

Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Czwartek 07.12. Wspomnienie Sw. Ambrożego, biskupa i dra Kościoła.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00 1.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

          2.Za ++ z rodziny Cybulskich:Stefana , Julię, Halinę i Marię o wieczne zbawienie.

Piątek 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

14:00 Świetica w Domaszkowie. Spowiedz św. i Msza św. dla chorych.

15:00 Dębno. Msza święta. Za  parafian.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00 1. Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

          2. Za ++ rodziców Anastazję i Aleksandra Kawalec o wieczne zbawienie.

Sobota 09.12.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

   Krzydlina Wielka.

18:00 1. Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

           2. Za ++ z rodziny Pielichów o wieczne zbawienie.

2.Niedziela Adwentu. 10.12.

Krzydlina Mała.

7:00.  O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bożeny, Andzrzeja,

          Kuby i Malwiny.

11:15.O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii i Zuzanny a dla Andrzeja

          o życie wieczne.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty.

10:00 1.Za + wnuka Stanisława Bobrowskiego o wieczne zbawienie.

          2.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Dębno. 

8:30 Za ++ Mieczysława, Stanisławę, Bogusława, Józefa o o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony