Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

29NiedzielaZwykła.IntencjeMszyświętych 22.010.-29.10.2023.
Data dodatnia: 2023-10-21
Autor: proboszcz

29 Niedziela Zwykła.

Intencje Mszy świętych 22.10. - 29.10. 2023.

 

29. Niedziela Zwykła. 22.10. Tydzień Misyjny.

Krzydlina Mała.

7:00. Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska. 

11:15 1. Za ++ Helenę, Władysława Wityk i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

          2. Za + Kazimierę Butnik i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty.

10:00 Za + syna Stanisława Bobrowskiego i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Dębno 

13:00  Masza święta Odpustowa ku czci św. Antoniego Marii Klareta o Boże

          błogosławieństwo, potrzebne łaski dla mieszkańców Dębna

          a dla ++ o wieczne zbawienie.

Poniedziałek 23.10.Dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Krzydlina Mała.

13:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja.

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

15:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:30 Różaniec święty

19:00 W intencji ofiarodawców.

Wtorek 24.10.Wspomnienie Świętego . Antoniego Marii Klareta.

Arcybiskupa Kuby.Założyciela Misjonarzy Klaretynów.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

           dla Misjonarzy Klaretynów a dla ++ o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

18:30 Różaniec święty.

19:00 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Środa  25.10.

 Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:30 Różaniec święty.

19:00 W intencji ofiarodawców.

Czwartek 26.10.

  Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:30 Różaniec

19:00 W intencji ofiarodawców.

 Piątek 27.10.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:30 Różaniec święty.

19:00 W intencji ofiarodawców.

 Sobota 28.10.

Krzydlina Mała.

14:00 Msza święta o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boże

          w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego dla ;

          Alicji Wysockiej i Lilianny Szewc ich rodziców,

          chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Tadeusza Popławskiego w 17- tą roczncę śmierci i ++ z całej rodziny.

   Krzydlina Wielka.

18:30 Rózaniec święty.

19:00 Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

30. Niedziela Zwykła.29.10.Rocznica poświęcenia Kościoła.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za ++ Jana i Natalię o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska. 

11:15 Za + Józefa Ulatowskiego o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty.

10:00 Za parafian

Dębno 

8:30  Za + Józefa Strzyżewskiego w 1-szą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony