Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

11 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świetych, 17.06. - 24.06. 2018.
Data dodatnia: 2018-06-17
Autor: proboszcz

11 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych, 

            17.06. - 24.06. 2018.

11 Niedziela Zwykła.17.06.

 Krzydlina Mała.

 7:00    Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

11:15  1. Za ++ rodziców; Władysławę i Józefa Gackowiec    

                 i ++ z ich rodzin o wieczne zbawienie.

           2.  Msza święta dziękczynna z podziękowaniem

               za łaskę zdrowia, z prośbą o zdrowie, 

    Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

     dla rodziców

17:30 Nabożeństwo czerwcowe.             

Krzydlina Wielka.

10:00  1. O zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Mateusza

               z okazji 5-tych urodzin, o Boże 

               błogosławieństwo dla jego rodziców,

               rodzeństwa, chrzestnych i dziadków.

           2. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane

               łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

               Opiekę Matki Bożej dla Pani Aliny Grudkowskiej

               w 60 –tą rocznicę urodzin i całej   rodziny.

                                    Kaplice.

            Dębno.  

8:30     Za ++ Janinę i Henryka Drabik o wieczne zbawienie.

             Domaszków.

           13:00   1. Za + Jana Zdzisława Żmuda w 30 –ty dzień

                          po śmierci  o życie o wieczne.

                       2. O Boże błogosławieństwo dla Władysławy w

                          dniu jej imienin , zdrowie potrzebne

                          łaski a dla ++ Władysława i Dawida

                          o życie wieczne.

Poniedziałek  18.06.

Krzydlina Mała.

 17:30 Nabożeństwo czerwcowe.

18:00  W intencji ofiarodawców.

 Krzydlina Wielka.

19:00  Za +  Annę Bogucką o wieczne zbawienie.   

19:30  Nabożeństwo czerwcowe.

Wtorek  19.06.

 Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo czerwcowe.

18:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.                  

19:30  Nabożeństwo czerwcowe.

Środa 20.06.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo czerwcowe.

18:00  W intencji ofiarodawców.

19:00 1. Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

           2. Za + Andrzeja Dżumyk w dniu jego ziemskich

              urodzin o wieczne zbawienie.

 

Czwartek  21.06.Wspomnienie św. Alojzego

Gonzagi, zakonnika.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo czerwcowe.

18:00  W intencji ofiarodawców.

 Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.     

Piątek  22.06.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo czerwcowe.

18:00  Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

8:00  Msza święta dziękczynna podziękowaniem za

         otrzymane laski w roku szkolnym dla

         dzieci, nauczycieli, wychowawców,

         pracowników Szkoły Podstawowej w Krzydlinie

         Wielkiej i o szczęśliwe wakacje.

19:00  Za ++ rodziców; Marię i Zdzisława oraz

           Olgę i Józefa  o życie wieczne

 Sobota   23.06.

 Krzydlina Mała.

13:00 Udzielenie Sakramentu Chrztu świętego Julii Bal.

15:00 Msza święta ślubna; Karol Zadarnowski

         i Monika Małgorzata Molińska, o Boże

          Błogosławieństwo, potrzebne laski

         i opiekę Matki Bożej w ich rodzinie.

17:30 Nabożeństwo czerwcowe.

18:00 1. Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

          2. Za + tatę Ryszarda Stachowicz o wieczne zbawienie.

  Krzydlina Wielka.

19:00  1. Z okazji 50 –tych urodzin Adama i imienin

                Janiny i Danuty o Boże błogosławieństwo

                potrzebne łaski.

           2. Za + Jana Cygan w dniu jego ziemskich

               imienin i urodzin o wieczne zbawienie.

 Niedziela 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Głównego Patrona Archidiecezji   Wrocłwskiej.

 Krzydlina Mała.

 7:00    Za + Annę Bogucką o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

11:15  1. Za + Stanisławę Olszewską o wieczne zbawienie.

            2. Msza święta dziękczynna z podziękowaniem

                za otrzymane  łaski oraz z prośbą o

  zdrowie, Boże błogosławieństwo,

  opiekę Matki Bożej w rodzinie.

 17:30 Nabożeństwo czerwcowe.             

 Krzydlina Wielka.

10:00  1.O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

              dla Barbary i Marcina oraz ich dzieci

              Agatki i Piotra.

            2.O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski dla

               Proboszcza O. Jana w dniu jego   

                imienin, opiekę Matki Bożej w życiu

                 kapłańskim i zakonnym.

                                           Kaplice.

                                        Dębno.  

8:30   1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,

                 zdrowie, opiekę Matki Bożej w dniu

                imienin dla Pana Jana  Druzgała  i całej rodziny.

          2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski,

               zdrowie dla Proboszcza O. Jana w dniu

                jego imienin, opiekę Matki Bożej w życiu

                kapłańskim i zakonnym.

          Domaszków.

13:00       O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski,

                zdrowie dla Proboszcza O. Jana w dniu

                jego imienin, opiekę Matki Bożej w życiu

               kapłańskim i zakonnym.

  


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony