Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

VI. Niedziela Zwykła. Ogłoszenia duszpasterskie 11.02. -18.02. 2018.
Data dodatnia: 2018-02-11
Autor: proboszcz

 

          Intencje Mszy świętych

           11.02. - 18.02. 2018.

VI. Niedziela Zwykła 11. 02. 

Krzydlina Mała.

7:00     Za parafian.

11:15   Za + Dariusza Kochmańskiego i

za ++ z rodziny Stachowicz, Porządny

i Machałów.

  16:00  Msza święta dla dzieci przygotowujących

  się do Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.

Krzydlina Wielka.

 10:00 1. Za + Marię w 3-cią rocznicę śmierci i

 za ++ Zdzisława oraz za ++ z rodziny.

 2. Za ++ Janinę i Michała Kosowskich,

    ++ rodziców i za ++ dzieci Kazimierę i

   Stanisława.  

Kaplice.

 Dębno.

 8:30  Za ++ rodziców: Stefanię i Bonifacego

oraz za ++ Ryszarda, Leszka, Grzegorza o

 wieczne zbawienie

Domaszków

13:00  1. Za + Łucję Drozd w 2-gą rocznicę

śmierci i + Bolesława Drozd.

 2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski ,

opiekę Matki Bożej dla Filipa Smolaka

  w 18 –tą rocznicę urodzin i jego rodziny.

Poniedziałek 12.02.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święy.

 17:00 W intencji ofiarodawcy.        

 Wtorek  13.02. Matki Bożej Fatimskiej.

Krzydlina Mała.

16:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

16:40 Różaniec święty.

17:00  O łaskę zdrowia dla chorych

przez wstawiennictwo św. Antoniego Marii Klareta.

Krzydlina Wielka.

17:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

18:00 O Boże błogoslawieństwo, 

potrzebe laski.

Środa Popielcowa 14.02.

Rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu.

Kaplice.

Dębno

15:30 Intencja wolna.

Domaszków

 16:30 Intencja wolna.

Krzydlina Mała.

16:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

16:40  Różaniec święty.

 17:00  Za + Mariana Pilarskiego

i jego żonę Jadwigę o odpuszczenie

im wszystkich  grzechów i życie wieczne.        

Krzydlina Wielka.

17:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

18:00  Za + Eugeniusza Woronickiego i ++ z rodziny.

Czwartek po Popielcu 15.02.

Krzydlina Mała.

16:40 Różaniec święty.

17:00 Intencja wolna.

Piątek po Popielcu 16.02.

Krzydlina Mała.

16:30  Droga Krzyżowa.

17:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00  Za + Antoniego Pawłowskiego w

11-tą rocznice śmierci, + Wacławę i siostrę Annę.

18:30 Droga Krzyżowa.

Sobota po Popielcu 17.02.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święty.

17:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00   O pomyślne rozwiązanie problemu.

I. Niedziela Wielkiego Postu 18.02.

 Krzydlina Mała.

7:00     Za parafian.

11:15   O Boże błogosławieństwo, zdrowie,

opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla

Maii Włodarskiej z okazji  5 –tych urodzin,

za rodziców, chrzestnych i dziadków.

17:00   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

            Krzydlina Wielka.

10:00 1. O zdrowie i potrzebne łaski,

opiekę Matki Bożej dla Julii w dniu

urodzin i jej  rodziny.

          2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski,

opiekę Matki Bożej dla Wojciecha  Piotra Krakowskiego

w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu świętego, rodziców,

  chrzestnych i dziadków.

  16:00   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Kaplice.

 Dębno.

8:30   Za ++ Helenę Żwakuła w 1-sząrocznicę

śmierci, + męża Ludwika i syna Jerzego.

Domaszków

13:00  Za + Czesława Smolak w 30 –ty

dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony