Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

Intentcje Mszy świętych 04.02.-11.02. 2018.
Data dodatnia: 2018-02-06
Autor: proboszcz

 

            Intencje Mszy świętych. 

                 04.02.- 11.02. 2018.

V. Niedziela Zwykła 04. 02.

 Krzydlina Mała.

7:00    O Boże błogosławieństwo, opiekę

           Matki Bożej, zdrowie, potrzebne laski

           dla Haliny.

11:15   1. O Boże błogosławieństwo, opiekę

             Matki Bożej, łaskę zdrowia dla chorych

             i ludzi w  podeszłym wieku w naszej parafii.

             Msza święta ofiarowana od Żywej Róży.

            2. Za ++ Wiesławę i Stanisława Gacek.

             Msza święta ofiarowana od córki z rodziną.

Krzydlina Wielka.

10:00   1. Za + Jana Marcinkowskiego w

            10 –tą rocznicę śmierci.

            2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla

            Ojca Świętego Franciszka. Msza święta

            ofiarowana od Żywej Róży.

 Kaplice.

 Dębno.

8:30    Intencja wolna.

Domaszków

13:00  Za + Antoniego Andruszków w 30 –ty

           dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

            Msza święta  ofiarowana od

            uczestników pogrzebu.

Poniedziałek 05.02.Wspomnienie św.

Agaty dziewicy i męczennicy.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święty

 17:00  Za + Antoniego.      

 Krzydlina Wielka.

18:00  O zdrowie i Boże blogoslawieństwo

           dla siostry.

Wtorek  06.02. Wspmnienie św.

Pawła  Miki Towarzyszy, męczenników.

Krzydlina Mała.

16:40 Różaniec święty.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00  Za + Karolinę o życie wieczne.

           Msza święta ofiarowana od

           siostry Janiny.

Środa 07.02.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święty.

 17:00 W intencji ofiarodawców.         

Czwartek 08.02.

Krzydlina Mała.

16:40 Różaniec święty.

17:00  Dziękczynna z podziękowaniem

          za otrzymane łaski w 85-tą

           rocznicę urodzin dla  

           Pani Jadwigi Wasilewskiej,

           opiekę Matki Bożej i potrzebne

           łaski na dalsze lata życia.

Piątek 09.02.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święty.

17:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00  O zdowie i potrzebnme

           łaski Dary Ducha Świętego

           dla Ireneusza.

Sobota 10.02. Wspomnienie św.

Scholastyki, dziewicy.

Krzydlina Mała.

16:40  Różaniec święty.

17:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00   Za + Stanisławę Popiel w

             1-szą rocznicę śmierci.

VI. Niedziela Zwykła 11. 02.

 Krzydlina Mała.

7:00     Za parafian.

11:15   Za + Dariusza Kochmańskiego

i za ++ z rodziny Stachowicz, Porządny

i Machałów.

16:00   Msza święta dla dzieci przygotowujących

            się do Pierwszej Komunii świętej i ich

            rodziców.

Krzydlina Wielka.

10:00 1. Za + Marię w 3-cią rocznicę śmierci

              i za ++ Zdzisława oraz za ++ z rodziny.

          2. Za ++ Janinę i Michała Kosowskich,

             ++ rodziców i za ++ dzieci Kazimierę i

              Stanisława.  

 Kaplice.

 Dębno.

8:30  Za ++ rodziców; Stefanię i Bonifacego

        oraz ++ braci; Ryszarda, Leszka, Grzegorza 

        o wieczne zbawienie.

Domaszków

13:00  Za + Łucję Drozd w 2-gą

           rocznicę śmierci i

          + Bolesława Drozd.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony